ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารายงานตัวเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม 1)